skip navigation

No Kid Hungry Summer Meals Texting Program

06/02/2017, 3:00pm CDT
By Minneapolis Afterschool Network

Text ‘Food’ to 877-877 and receive a text back with the address of summer feeding sites in your area. You can also call 1-866-3-hungry to find nearby meal sites.

Español

Textee ‘Comida’ a 877-877 o llame al 1-877-8-hambre para ubicar un sitio con comida gratis cerca de usted.

Soomaali

Text kalimada ‘food’ nambarkan 877-877, waxa aad heli doonta jawaab ah meelaaha samarkan cunooyinka laga bixin doono. Waxaa kale oo aad soo waci kartaa 1-866-348-6489 si laguugu sheego meelaha Cunada aad ka qaadan kartid.

Hmoob

Sau ntawv “Food” rau 877-877 yog koj xav pau txoj khoom noj khoom haus chaw rau lub caij ntuj sov nyob ze koj. Koj hu rau 1-866-348-6489 los tau yog koj xav pau txoj cov chaw.

Tag(s): Whats Up 612!  Summer  K-8  Teens & Up  Citywide Map